Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom oznámenia je prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia,.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Nitra
 • Navrhovateľ: Fakultná nemocnica Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 17336007
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  10.01.2018
  10.01.2018
  Text oznámenia o zmene
  10.01.2018