Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: I.6.3 plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie