PHSR mesta Veľký Meder na obdobie rokov 2018 - 2023

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: je vypracovať strednodobý strategický plán komplexného rozvoja mesta a tým prispieť k naplneniu vízie nielen volených zástupcov miestnej samosprávy, ale predovšetkým občanov mesta.
 • Dotknutá obec: Veľký Meder (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: OkÚ Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Mesto Veľký Meder
 • IČO Obstarávateľa: 00305332
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.11.2017
  Oznámenie
  29.11.2017
  29.11.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.01.2018