Materiálové a energetické zhodnocovanie dreveného odpadu na drevnú štiepku, ktorá sa dá použiť ako palivo

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie