Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry - Starý Smokovec

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky,lanovky a ostatné zariadenia 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie