KOVOHUTY SK, s.r.o. - nakladanie s nebezpečným odpadom, opotrebované batérie a akumulátory

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Základne informácie