Integrálny sklad RAO

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.9 Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný
  • Povinné hodnotenie
  • ESPOO dohovor:

Základne informácie