Energetické zhodnocovanie plastov Zlaté Moravce

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie odpadových plastov termokatalytickou depolymerizáciou.
 • Dotknutá obec: Zlaté Moravce (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: WFF Drevotes, spol. s r.o., Palackého 3, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 36539848
 • Povoľujúci orgán: OÚ Zlaté Moravce, MÚ Zlaté Moravce
 • Dokumenty

 • Text zámeru:
 • Oznámenie o predložení zámeru:
 • Spracovateľ zámeru: INECO s.r.o.
 • Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti: