Ekologická repasácia rastlinných olejov - prevádzka Turčianske Teplice

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vytvorenie organizovaného komplexného systému nakladania s použitými rastlinnými olejmi z domácností, kuchynských a reštauračných zariadení v Turčianskych Tepliciach
 • Dotknutá obec: Turčianske Teplice (okres: Turčianske Teplice)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Martin
 • Navrhovateľ: EkoOil - Slovakia s.r.o.Košice
 • IČO Navrhovateľa: 46242694
 • Povoľujúci orgán: Mesto Turčianske Teplice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.02.2012
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrea Kiernoszova , Košice
  Text zámeru
  03.02.2012
  03.02.2012
  03.02.2012
  03.02.2012
  03.02.2012
  Právoplatné rozhodnutie
  09.03.2012