Čifáre - vodozádržné opatrenia v obci

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: zlepšenie ochrany intravilánu obce Čifáre pred povodňami.
 • Dotknutá obec: Čifáre (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Obec Čifáre, obecný úrad, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre
 • IČO Navrhovateľa: 307866
 • Povoľujúci orgán: OU NR, OSZP3
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.02.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Viera Belovičová
  Text zámeru
  13.02.2018
  13.02.2018
  13.02.2018