Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je uplatnenie najnovších inovácií na zhodnocovanie sedimentov – čistiarenských kalov, bioodpadov (maštaľného hnoja) a drevnej biomasy (drevných pilín).
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: JK SERVIS s.r.o, Magnezitárska 5, 040 13 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36577456
 • Povoľujúci orgán: Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
  Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie , Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.11.2018
  Spracovateľ zámeru ECOKAT s.r.o.
  Text zámeru
  08.11.2018