Bioplynová stanica Nová Ves nad Žitavou - etapa I.

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámer rieši výstavbu a prevádzku bioplynovej stanice na okraji obce Nová Ves nad Žitavou v areáli agrokombinátu slúžiaci na spracovanie biomasy z poľnohospodárskej výroby. Elektrická energia (900kW) bude dodávaná do verejnej energetickej siete. Teplo, ktoré sa nespotrebuje na vlastný proces výroby bioplynu, sa bude ďalej využívať pre vykurovanie objektov a prípravu teplej úžitkovej vody
 • Dotknutá obec: Nová Ves nad Žitavou (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Nitra
 • Navrhovateľ: GAS PROGRES s.r.o., č. 269, 951 52 Slepčany
 • IČO Navrhovateľa: 46301071
 • Povoľujúci orgán: Obec Nová Ves nad Žitavou, OUZP Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.12.2011
  Spracovateľ zámeru Ing. Jakub Krč - Turba
  Text zámeru
  21.12.2011
  Právoplatné rozhodnutie
  23.01.2012