Autosalón KIA Michalovce

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Projektová dokumentácia rieši novostavbu autosalónu. Účelom realizácie novostavby autosalónu je zámer navrhovateľa predávať nové motorové vozidlá vo zvýšenom komforte za účelom zvýšenia kvality predaja pre spokojnosť klientov a zamestnancov a vybudovanie nových skladovacích a kancelárskych priestorov a priestorov pre záručný a pozáručný servis.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Michalovce
 • Navrhovateľ: Motor - Car Michalovce s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36584231
 • Povoľujúci orgán: Mesto Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Jozef Gonos
  Text zámeru
  07.09.2017
  07.09.2017
  07.09.2017
  07.09.2017
  07.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.10.2017