Areál vinohradníctva a vinárstva Predium, Vráble

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: účelom je vytovriť účelné a funkčné technologické a logistické priestory prevádzky pre výrobu, skladovanie a prezentáciu odrodových vín.
 • Dotknutá obec: Vráble (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: V5, s.r.o., námestie SNP 1476/4, 921 01 Piešťany
 • IČO Navrhovateľa: 44171455
 • Povoľujúci orgán: Mesto Vráble
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.09.2017
  Spracovateľ zámeru Ing. Peter Starovič, Dunajská 7, 949 11 Nitra
  Text zámeru
  25.09.2017
  25.09.2017
  25.09.2017