Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie