EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Výroba oceľových konštrukcií a ich častí - Medzev
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický - podla § 4, ods. 2
Nová expedícia – HYZA Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba
Koncepcia rozvoja mesta Źiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1
Zmeny a doplnky č.01 - Územný plán obce Kvakovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2
Minipivovar BYSTRIČAN
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Banská Bystrica Potravinársky priemysel
Regulácia a úprava potoka v intraviláne obce Kojšov -zmena
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Gelnica Košice - okolie Vodné hospodárstvo
Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN obce Tureň
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2
Kremácia spoločenských zvierat - Volkan 300
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice I Polnohospodárska a lesná výroba
Zariadenie na zhromažďovanie a triedenie odpadov zo železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Trebišov Infraštruktúra
Optimalizácia výroby bieleho a šedého cementu
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Malacky Priemysel stavebných látok
Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Dolný Lieskov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2
DEMÄNOVSKÁ DOLINA, KOLIBA VYHLIADKA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra
DEMÄNOVSKÁ DOLINA - TRAVERZ JELENÍ GRÚŇ 12A - ÚPRAV 2016
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Výrobná hala Fimabo, s.r.o., Potvorice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Strojársky a elektrotechnický priemysel
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Veľká Lomnica – september 2016
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Podhorany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1
Parkovisko a spevnené plochy Stará družstevnícka ulica (Vinohrady), Levice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra
Dostavba chovu ošípaných, farma Senica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Senica Poľnohospodárska a lesná výroba
Damové hospodárstvo Lučenec – Zmeny stavby pred jej dokončením
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra
Územný plán obce Bajč
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 1
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Huty a Veľké Borové
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1
Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti - neposudzovať
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Závažná Poruba
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Liptovská Kokava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Prešovský Liptovský Mikuláš Poprad podla § 4, ods. 1