EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku M. Corvina v meste Veľký Meder
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra
Bývanie Trnávka
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Bratislava II Energetický priemysel
Dostavba hotelových apartmánov, Jasná
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra
Zmeny a doplnky 03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Rozšírenie výrobného a skladového areálu firmy RETIC, s.r.o. - IV. etapa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na roky 2016-2023
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava IV podla § 4, ods. 2
Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x 440 MW 3. stavba
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Nitriansky Levice Energetický priemysel
Územný plán obce Horovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Ilava Púchov podla § 4, ods. 2
Polyfunkčné centrum "CORRIB" Poprad - III. ETAPA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krížovany na roky 2015-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2
Zberný dvor odpadov Bratislava – Petržalka, rozšírenie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Hatné
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2
Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie Dúbravka – Hlavica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra
Bytové domy Bystrická
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra
Garážový dom Vavilovova - Petržalka
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra
Územný plán obce Nemčice - zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Horné Orešany - Zmeny a doplnky č.02/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Vlčkovce - Zmeny a doplnky č. 5/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Územný plán mesta Dudince
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 1
Logisticko - výrobný park DNV
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava IV Strojársky a elektrotechnický priemysel
Chovné rybníky v Seľanoch
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Poľnohospodárska a lesná výroba
Krupina – Hanišberg, rozšírenie priestoru ťažby stavebného kameňa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Krupina Zvolen Ťažobný priemysel
Program rozvoja obce Bertotovce na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2
Spoločný územný plán obcí lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce - Zmeny a doplnky č. 1 v k.ú. obce Janovík
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2
Logistický park Sihoť - Chocholná - Velčice (zmena)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel