EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina Vodné hospodárstvo
Rekreačné zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor: 2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel
Program rozvoja obce Drienovská Nová Ves na roky 2015-2029
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2
Malý Pivovar - Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel
Zberný dvor Kolta
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Myslina na roky 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2
Územný plán mesta Svit, zmena v lokalite Štefánikova - Svitpack
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2
PIVOVAR
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Detva Potravinársky priemysel
Logisticko - výrobný park DNV
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava IV Strojársky a elektrotechnický priemysel
Modernizácia poľnohospodárskeho strediska KLAS
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Poltár Poľnohospodárska a lesná výroba
„Územný plán obce Čierny Brod – Zmeny a doplnky č. 01“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2
Prestavba výrobnej haly Tupá - Chorvatice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Levice Strojársky a elektrotechnický priemysel
Zberný dvor Šuňava
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra
Družstevná pri Hornáde - Úprava odvodňovacej priekopy cez obec v časti Malá Vieska
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie Vodné hospodárstvo
„Čierna Voda – Skládka odpadov, IV. a V. etapa“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Galanta Infraštruktúra
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vlková
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Liptovsk Anna – Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš Ružomberok podla § 4, ods. 2
Športová hala - Element Aréna- zmena č. 2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra
Pivovar Predná hora
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Revúca Potravinársky priemysel
GESTAMP Nitra
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel
ZMENA 11/2016 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – v k.ú. Voderady
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Dočasná prevádzka dvoch mobilných betónární v Rozhanovciach pre obdobie rokov 2016 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie Priemysel stavebných látok
Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra
Investície do poľnohospodárskeho podniku Agrosun spol. s.r.o. - Závlaha
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Poľnohospodárska a lesná výroba