EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Navýšenie množstva zhodnoteného odpadu v prevádzke Metalimpex Slovakia s.r.o. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trnava Infraštruktúra
Zberny dvor Babindol
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Infraštruktúra
Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnok č. 3
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2
Program rozvoja obce Čičava na roky 2015 - 2024
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2
IBV Lehnice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra
Zmena a doplnok č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE UDIČA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Príslop na roky 2016 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kolbasov na roky 2016 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov 2016 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kuraľany 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1
Zmena účelu stavby "Požiarna zbrojnica a sklad", "Kompresorovvá stanica a vodné hospodárstvo", na "Výrobnú halu, stavebné úpravy a prístavba na výrobnú halu č.2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Humenné Ostatné priemyselné odvetvia
Územný plán obce Zemplínske Jastrabie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Trebišov podla § 4, ods. 1
Program rozvoja obce Žemliare 2016 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 2
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (ÚPN-O) Mníchova Lehota
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2
Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 - č. 110
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice II podla § 4, ods. 2
Aktualizácia Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice IV podla § 4, ods. 2
„Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 01/2016“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poša na roky 2016 - 2022 (2025)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Maňa - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150-27,550
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice IV Vodné hospodárstvo
Územný plán zóny Levočská Dolina zmena v lokalite Pri Peklianskom potoku a lokalite Slnečná úboč
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Levoča Infraštruktúra
Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Láb
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turzovka na obdobie 2016 - 2020, s výhľadom do r. 2023
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2
SCHUR MONETA rozšírenie výroby
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Trebišov Ostatné priemyselné odvetvia