EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Potravinársky priemysel 16.11.2018
LP a EH ČOV Devínska Nová Ves - výmena horáka zvyškového plynu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.11.2018
Nakladanie s odpadmi MC
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 16.11.2018
Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický - podla § 4, ods. 2 16.11.2018
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Vrbové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 16.11.2018
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 15.11.2018
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 15.11.2018
Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Doprava a telekomunikácie 15.11.2018
Navýšenie kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 15.11.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 15.11.2018
Strategický park Haniska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice II Košice - okolie Energetický priemysel 15.11.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 15.11.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dlhá Ves 2018-2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 15.11.2018
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.11.2018
IBV Kráľovica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 15.11.2018
Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. , Dolné Hony, Nitra – rozšírenie 1. etapy výrobnej haly (energetický blok)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 15.11.2018
Zdravotnícke centrum - Trenčianska Turná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 15.11.2018
Podpora na začatie podnikania spoločnosti Maštinec a.s. a inovácia výrobného procesu Maštinec a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár Potravinársky priemysel 15.11.2018
Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 14.11.2018
(Zmena č. 5A) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 14.11.2018
Plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a postupu prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave v dobývacom priestore Pezinok II v rokoch 2018 – 2022.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 14.11.2018
Zariadenie na zber odpadov – SABINOV
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 14.11.2018
Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP a TDP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Rožňava Infraštruktúra 14.11.2018
Územný plán obce Bašovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trenčiansky Piešťany Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 14.11.2018
GEOREAL LAKÓPARK- OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL, Lokality G81 a G82 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.11.2018