EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Letisko Bratislava - parkovisko pri bráne 10
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 22.06.2018
„Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020“ verzia 3.0
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 22.06.2018
IBV Pieskový hon
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 22.06.2018
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Malá Domaša
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 22.06.2018
Územný plán obce Buková - Zmeny a doplnky 01-2/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 22.06.2018
Územný plán obce Udiča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 1 22.06.2018
Územný plán zóny Košice - Šebastovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice II Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.06.2018
Územný plán obce Vrádište
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 22.06.2018
Územný plán obce Plavecký Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 4/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 22.06.2018
Územný plán obce Borský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 22.06.2018
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 22.06.2018
Územný plán obce (ÚPN - O) Podvysoká, návrh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 1 22.06.2018
Územný plán obce Staškov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 1 22.06.2018
Územný plán obce Horná Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 21.06.2018
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, SO 019 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infraštruktúra 21.06.2018
Zmena a Doplnok č.1 Územného plánu obce Liptovská Lúžna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 21.06.2018
Územný plán obce Uhrovec, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza podla § 4, ods. 2 21.06.2018
Zvýšenie kapacity jestvujúcej skládky TKO Biela Púť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 21.06.2018
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice I Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 20.06.2018
Územný plán obce Dolná Mariková
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 1 20.06.2018
Aktualizácia koncepcie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Rakúsko, Poľsko, Slovensko,
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 20.06.2018
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 20.06.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Želiezovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 20.06.2018
Preseľany - Koniarovce, nápustný a výpustný objekt retenčného priestoru
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Vodné hospodárstvo 20.06.2018
Dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore Pernek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 19.06.2018