EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Územný plán obce Hrašovík
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice III Košice - okolie podla § 4, ods. 1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava IV Malacky podla § 4, ods. 2
Individuálna bytová výstavba IBV Háj
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra
KOVOHUTY SK, s.r.o. - nakladanie s nebezpečným odpadom, opotrebované batérie a akumulátory
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra
Prologis park Nitra
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel
Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnok č. 3
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hankovce na obdobie 2015-2023
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2
Program hospdárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Bystrica 2016 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2
Protipovodňová ochrana pred vnútornými vodami na Vlčovskom a Capkovom potoku, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou – 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Čadca Vodné hospodárstvo
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Solčany
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sokolce na roky 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Patince na roky 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. - zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Košice II Košice - okolie Infraštruktúra
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lučivná 2016 – 2023 (aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lučivná 2007-2013)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rovné na roky 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kameničná na roky 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2
Zmeny a doplnky č. 2015/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2
Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. Etapa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra
Hnúšťa, vybudovanie prehrádzok na toku Burianka
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo
Územný plán obce Kvetoslavov – Zmeny a doplnky č. 1/2015
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2014-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 1
Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2
Farma Nenince – chov hydiny
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Veľký Krtíš Poľnohospodárska a lesná výroba
Diaľnica D1 Bratislava - križovatka Prievoz - rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie
Obnova zariadenia na materiálové zhodnocovanie zmesných odpadových plastov v prevádzke Slovenská Nová Ves novým zariadením EKOU PET Machine
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra