EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obchodný dom KIKA, Ulica Vysokoškolákov, Žilina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 23.06.2017
Územný plán obce Dolný Lopašov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Trenčiansky Piešťany Myjava podla § 4, ods. 2 23.06.2017
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel Rybany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 23.06.2017
Výstavba mobilnej betonárky, Podunajské Biskupice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava II Priemysel stavebných látok 23.06.2017
Obaľovačka živičných zmesí ASKOM VS 3TQ, Svinica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie Priemysel stavebných látok 22.06.2017
„Rekonštrukcia a výstavba parkovacích miest v lokalite Galanta, Námestie detí“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Galanta Infraštruktúra 22.06.2017
"Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu, Bytča- Sihoť"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Bytča Infraštruktúra 22.06.2017
ÚPN-O Gerlachov, Zmena a doplnok c.4 (ZaD c.4)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 22.06.2017
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vyšný Čaj
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.06.2017
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 21.06.2017
Výmena tlačiarenskej linky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 21.06.2017
FÓLIOVNÍK
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 21.06.2017
Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN-O Svinná
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 21.06.2017
Prevádzka na zhodnocovanie stavebného odpadu a kompostáreň Bernolákovo – Kobera
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 21.06.2017
Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 21.06.2017
Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 19.06.2017
Územný plán obce Mostová – Zmeny a doplnky č. 01/2016
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Dunajská Streda Galanta podla § 4, ods. 2 21.06.2017
Výrobno-skladová hala RÖchling Automotive Slovakia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Ostatné priemyselné odvetvia 21.06.2017
Program rozvoja obce Lomná na roky 2016-2023 (aktualizácia pôvodného PHSR obce)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 21.06.2017
Protipovodňová ochrana obce Rimavské Zalužany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Vodné hospodárstvo 19.06.2017
Jozef Figeľ - KOV - NZPU, prevádzka: Zariadenie na zber odpadov, Budulovská č. 1, 045 01 Moldava nad Bodvou, katastrálne územie Mokrance
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 20.06.2017
Závod na výrobu pekárenských výrobkov Chipita Slovakia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.06.2017
Minipivovar - Nitrianske Pravno
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Prievidza Potravinársky priemysel 19.06.2017
Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Zvolen Vodné hospodárstvo 20.06.2017
Územný plán mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 20.06.2017