EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ľubica – máj 2015
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Závadka na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Detva Lučenec Doprava a telekomunikácie
Úprava odpadových technologických vôd, Bekaert Hlohovec, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Hlohovec Hutnícky priemysel
Rozšírenie činnosti o zhodnocovanie odpadu z papiera – skartácia a lisovanie činnosťou R12 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Svidník Infraštruktúra
Územný plán obce Nemčice - zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2
Rozšírenie výroby Icopal Synthetic Membranes Štúrovo - inštalácia linky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Nové Zámky Ostatné priemyselné odvetvia
ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RUDINA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Madunice zmeny a doplnky č. 3/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2
Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianske Bohuslavice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1
Rozšírenie rýchlostnej cesty M2, úsek Vác – štátna hranica
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá..........
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Levice Doprava a telekomunikácie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lieskovec na roky 2016-2021
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Vrádište
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1
Polyfunkčný objekt Triangel
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel
Promenáda Living Park, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra
Centrum obchodu a služieb Trnava – Trstínska cesta
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava Infraštruktúra
ZMENA 05/2016 Územného plánu obce Šúrovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Lake Relax Lozorno
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Hatné
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2
Zariadenie na biodegradáciu odpadov, prevádzka Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra
Skleníkové hospodárstvo Bruty - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra
Územný plán obce Rumanová
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1
Investície do poľnohospodárskeho podniku Agrosun spol. s.r.o. - Závlaha
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Poľnohospodárska a lesná výroba
Čakajovce-Koniarovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 68,550-76,920
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo
Územný plán obce Nová Bošáca
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1