EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Ostrov - Zmeny a doplnky 3/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 22.10.2018
Rozvojová plocha 29 - Hviezdoslavov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 22.10.2018
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (zmena č. 2)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Lučenec Doprava a telekomunikácie 22.10.2018
Protipovodňová ochrana obce Rovné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Vodné hospodárstvo 22.10.2018
Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 5/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 19.10.2018
Rodinný remeselný minipivovar, k. ú. Majcichov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 19.10.2018
IBV a HBV Pác, k. ú. Pác
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.10.2018
Sklad asfaltových pásov BRAMAC - strešné systémy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 19.10.2018
Detský svet Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.10.2018
Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 19.10.2018
Skladová hala klasických áut
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 19.10.2018
Výroba betónu na novej technologickej linke Streženice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Púchov Priemysel stavebných látok 19.10.2018
Územný plán obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Nitriansky Galanta Šaľa podla § 4, ods. 2 19.10.2018
Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2018/1 - lokalita Lomnická
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 19.10.2018
Ubytovňa Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 19.10.2018
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Vrbové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 18.10.2018
Výmena sterilizačnej jednotky za účelom zefektívnenia úpravy odpadov, Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 18.10.2018
Polyfunkčný komplex Dúbravka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Infraštruktúra 18.10.2018
Malý pivovar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Potravinársky priemysel 18.10.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 18.10.2018
Linka na spracovanie skleného vlákna v Johns Manville Slovakia a. s. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 18.10.2018
Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 18.10.2018
Zariadenie na zber odpadov Hurbanovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 18.10.2018
NEFI - Zariadenie na zber železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra 18.10.2018
Územný plán obce Šalgočka - Zmeny a doplnky 2/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 18.10.2018