EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Priemyselný park Poprad - II
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra
Modernizácia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Prešov Doprava a telekomunikácie
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Prešov Doprava a telekomunikácie
Územný plán obce Perín - Chym
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 1
Výkupňa železných a farebných kovov Námestovo - zmena činnosti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Námestovo Infraštruktúra
Brose Prievidza rozšírenie, fáza 2 a 3
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Prievidza Strojársky a elektrotechnický priemysel
Obaľovačka asfaltových zmesí – Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš Priemysel stavebných látok
D1 Hubová – Ivachnová, zmena trasy diaľnice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti - posudzovať
Žilinský Ružomberok Doprava a telekomunikácie
Zmena 13/2016 Územného plánu obce Špačince
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava III Bratislava IV Malacky Pezinok Doprava a telekomunikácie
Územný plán obce Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 2
Pivovar HELLSTORK Turá Lúka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Myjava Potravinársky priemysel
Územný plán mesta Stará Ľubovňa, Zmeny a doplnky č. 1/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Ladice-Zmeny a doplnky č. 1/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2
Skládka odpadov Dežerice II. 3. časť
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra
Rekonštrukcia taviarne sivej liatiny- Kuplová pec
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Brezno Hutnícky priemysel
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Huty a Veľké Borové
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1
Alternatívne spracovanie kyslých sírovodíkových plynov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Senec Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
Rohožník – Obytná zóna, lokalita Záhumenice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra
Zberný dvor Technické služby Brezno
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Brezno Infraštruktúra
Vodný svet v obci Kaluža
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Michalovce Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Technologické centrum MAPLAN Malacky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Malacky Infraštruktúra
Zmeny a doplnky územného plánu mesta Banská Bystrica - III.etapa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Dolné Záhumnia - Pri Kríži, Slovenská Ľupča
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2