EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Sedlica na roky 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľutov 2016 - 2025 (aktualizovaná a dopracovaná verzia)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2
oznámenie o strategickom dokumente-program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015-2024
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 1
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Trenčianske Mitice - zmeny a doplnky č. 1"
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Miňovce na obdobie 2015 - 2023
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Stropkov podla § 4, ods. 2
PREVÁDZKOVÝ KOMPLEX
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Komárno Potravinársky priemysel
Predajňa potravín Lidl Bratislava, Mamateyova ulica – Novostavba
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra
Program rozvoja obce Ľubá 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2
Zberné miesto odpadov s mobilnou jednotkou
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Uličské Krivé na roky 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel
Územný plán obce Prietržka – zmeny a doplnky č. 1/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1
Bitúnok s ustajnením zvierat PD Košecké Podhradie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Ilava Potravinársky priemysel
Územný plán zóny (ÚPN-Z) Zelená Voda Beckov juh
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2
Stratégia CLLD mikroregiónu Požitavie - Širočina
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2
Automotive Nitra Project – Fáza 2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Energetický priemysel
„Bitúnok na porážku hydiny“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Galanta Potravinársky priemysel
Územný plán obce (ÚPN – O ) Podhorie, návrh
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1
PHSR obce Divina na roky 2016-2026 - aktualizácia
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2
Ťažba štrkopieskov Dunajský Klátov – úprava vodnej plochy
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ťažobný priemysel
Program rozvoja obce Dúbrava , Aktualizácia
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ruský Potok na roky 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Runina na roky 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zboj na roky 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1