EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Strážske
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Košický Humenné Vranov nad Topľou Michalovce podla § 4, ods. 2
EXPEDIČNÁ HALA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra
Zmena typu použitej technológie pre zámer Zhodnocovanie odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou Štúrovo a zmena užívateľa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra
Prologis park Nitra
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel
Priemyselný areál Žarnovica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra
„Skladovanie, miešanie a balenie kvapalných a granulovaných hnojív“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Galanta Poľnohospodárska a lesná výroba
Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Kysucké Nové Mesto Doprava a telekomunikácie
GESTAMP Nitra
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel
Zmena manipulácie s plynom a zmena užívateľa pre Zámer Rekonštrukcia hál na spracovanie odpadových plastov a výstavba administratívnej budovy RDB, s.r.o., Budulovská cesta 29, Moldava nad Bodvou
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra
Modernizácia hospodárskeho dvora
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Michalovce Poľnohospodárska a lesná výroba
Logistické centrum pre montážnu halu H3a
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava IV Strojársky a elektrotechnický priemysel
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce Prochot
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1
Územný plán obce Malcov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1
Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova ul. Bratislava – Rekonštrukcia a nadstavba bloku C
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra
Zásobovanie vodou , odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Bytča Vodné hospodárstvo
Obytný komplex pod Pustým hradom
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra
Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianske Bohuslavice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipová 2015 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2
Zmena a doplnok č. 6 ÚPN-O Batizovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2
Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Bytča
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 2
Ekoray zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Námestovo Infraštruktúra
Rozšírenie cintorína v Zlatovciach
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra
Územný plán mesta Sládkovičovo – Zmeny a doplnky č. 2/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2
Odkrytie hladiny podzemných vôd Ivachnová
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Ružomberok Iný dôvod posudzovania
Program rozvoja obce Šarovce pre obdobie 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 2