X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

INSPIRE


Infraštruktúra priestorových informácií v ES (INSPIRE). Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007 o zriadení Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve.

Smernica ukladá členským štátom povinnosti v oblasti priestorových dát a služieb na nich založených. Vo všeobecnej rovine určuje pravidlá pre tvorbu metadát (pozri ďalej), sieťových služieb, zdieľanie dát a ich koordináciu. Sieťovými službami sa rozumejú služby, ktoré majú umožniť vyhľadávanie, prehliadanie, sťahovanie a transformáciu dát.
 
Viac informácií: