X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Indikátory ŽP, Správy ŽP


Slovenská republika ako všetky krajiny EÚ zbiera informácie o vybraných indikátoroch životného prostredia a každoročne hodnotí stav životného prostredia na svojom území. Tieto správy informujú o stave kvality jednotlivých zložiek životného prostredia, ich zmenách a trendoch v ich vývoji. Informácie o indikátoroch stavu životného prostredia sa predávajú do komplexnej správy o stave životného prostredia v Európe (SOER).

Viac informácií: