Environmentálne záťaže

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Stav skladky TKO pri obci Secovska Polianka

21.06.2016

Obraciam sa na Vas so ziadostou o informaciu ohladom aktualneho stavu skladky komunalneho odpadu pri obci Secovska Polianka. Skladka zasahuje do zalesneneho uzemia Slanskych vrchov, Chraneneho Vtacieho Uzemia Slanske Vrchy a je v blizkosti Cabovskeho potoka. Podla dostupnych informacii mala byt sanacia dokoncena v roku 2005 co sa nestalo.
Reagovať

RE:Stav skladky TKO pri obci Secovska Polianka

23.06.2016

Želám pekný deň, riešenie skládok odpadu patrí predovšetkým (prioritne) pod legislatívu o odpadoch (zákon o odpadoch) ako pod environmentálne záťaže (zákon 409/2011 o niektorých opatreniach na úseku env. záťaže..., geologický zákon). Lokalitu však evidujeme aj v registri environmentálnych záťaží - časť A (pravdepodobná environmentálna záťaž) v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý je v prevádzke od roku 2009 (tvoril a začal sa napĺňať v rokoch 2006 - 2008): VT (027) / Sečovská Polianka - skládka KO v lokalite Bukovina Register A SK/EZ/VT/1033 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou Prešovský Skládka odpadu je zaradená aj v registri skládok odpadov, ktorý prevádzkuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v spolupráci s okresnými úradmi (odbormi starostlivosti o životné prostredie), ktoré by ho mali aktualizovať. Tam je vedená ako skládka TKO Sečovská Polianka. Register skládok odpadu je prepojený aj s Informačným systémom environmentálnych záťaží. Podľa registra skládok odpadu bola skládka prevádzkovaná za osobitných podmienok (do konca roku 1997), obec začala s jej odstraňovaním - vývozom na povolenú skládku, priestor chcú vyčistiť a následne využiť na inú funkciu. Táto informácia z registra skládok odpadu je zrejme staršieho data. Skládka zrejme nebola odstránená ani pred spomínaným rokom 2005 ako sa uvádza v maili, nakoľko figuruje aj v Informačnom systéme EZ, ktorý vznikol neskôr. Skládka odpadu by sa mala riešiť v zmysle zákona o odpadoch. Z hľadiska environmentálnych záťaží je to iba stredne prioritná pravdepodobná EZ (má 52 bodov, pričom vysoká priorita je nad 65 bodov). Preto nefiguruje ani v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží. V Informačnom systéme environmentálnych záťaží je registrovaných približne 900 pravdepodobných environmentálnych záťaží, takmer 300 environmentálnych záťaží (tzv. potvrdených), pričom z 900 pravdepodobných EZ má cca 330 vyššiu prioritu riešenia (viac bodov, vyššiu rizikovosť) a v rámci potvrdených EZ (kde sa už aj potvrdilo znečistenie životného prostredia, t.j. mali by sa skôr riešiť ako tie pravdepodobné EZ) má približne 170 lokalít vyššiu prioritu. To znamená, že minimálne 500 lokalít resp. až 660 lokalít (ak by som bral do úvahy všetky potvrdené EZ) v rámci IS EZ v rámci SR je rizikovejších ako uvedená skládka (sú to napr. aj rôzne vážne a rozsiahle priemyselné lokality). Postupne sa riešia lokality s vyššou prioritou a preto by sa daná skládka odpadu mala riešiť skôr cez zákon o odpadoch a v podstate už mala byť v minulosti vyriešená. V prípade skládok komunálneho odpadu sa totiž často stáva, že geologických prieskumom životného prostredia sa zistí, že znečistenie nie je také závažné, aby spĺňalo kritéria pre environmentálnu záťaž a potom sa to nemôže riešiť cez financie na riešenie environmentálnych záťaží, ale sa to musí riešiť ako skládka odpadu cez zákon o odpadoch. Definícia environmentálnej záťaže: je to znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. S pozdravom Ing. J. Helma, SAŽP
Reagovať

Enviromentálna záťaž-posúdenie

21.05.2016

Dobrý deň, prosila by som o informáciu či likvidácia banského diela (Kollársky vrch Pezinok) v zmysle zákona 371/2015 § 39 ods. 1 a 2 potrebuje posúdenie, keď sa nezmenil spôsob likvidácie banského povrchového diela a organizácia má platné všetky povolenia, ktoré dodržiava a má určený materiál v rozhodnutiach na likvidáciu. Ďakujem. S pozdravom Popluhárová
Reagovať

Stará baňa

09.02.2016

Dobrý deň. V rokoch 1950 -? bola v bani na parcele EKN parc.č.2077/2; k.ú.Veľká Čierna okr.Žilina, vykonávaná ťažba kameňa. Po vyťažení v rokoch okolo 1963 vznikla veľká jama, ktorá bola neskôr zavážaná rôznymi odpadmi. Myslím,že aj chemického pôvodu - z Chemičky zo Žiliny...? Môžem sa však mýliť. Teraz je tam zakázané vyvážať odpad. Chcem sa spýtať, či je táto skládka registrovaná a kto je jej majiteľ. A či sa uvažuje o jej rekultivácii. S pozdravom Domanický
Reagovať

RE:Stará baňa

10.02.2016

Dobrý deň. Skládka, ktorú uvádzate je registrovaná v Informačnom systéme environmentálnych záťaží pod názvom Veľká Čierna - bývalá riadená skládka TKO - Baranová, ako pravdepodobná environmentálna záťaž. Bližšie informácie o možnej rekultivácii by bolo možné získať od mestského úradu v Rajci, keďže mesto Rajec bolo v minulosti prevádzkovateľom tejto skládky. S pozdravom Vengrinová.
Reagovať

register záťaží

29.06.2015

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako sa dá získať výpis z registra environmentálnych záťaží ? Vygeneruje sa po istom postupe nejaký pdf súbor s údajmi alebo to nie je možné?
Reagovať

RE:register záťaží

01.07.2015

Dobry den, ano vypis z REG B je mozne ziskat tak, ze si ho sama vytlacite v pdf formate. Problem je v pripade REG A (pravdepodoben environ.zataze), tieto nie su ore verejnost dostupne V pripade nejasnosti kontaktujte emailovo alena.vengrinova@sazp.sk S pozdravom paluchova
Reagovať

Otázka - jak to mají v jiných státech

19.07.2014

Dobrý den, možná to sem asi úplně nepatří, ale chtěla jsemse zeptat zda nevíte někdo jak mají téma Envi. zátěže zpracované jiné státy EU? Děkuji
Reagovať

RE:Otázka - jak to mají v jiných státech

22.07.2014

Dobrý deň, tematika environmentálnych záťaží je rôzne rozpracovaná v štátoch EU. Aktuálne informácie nájdete v dokumente, ktorý je prístupný na : http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30755/1/lbna26376enn.pdf Ďalšie informácie o environmentálnych záťažiach (contaminated lands/sites) je možné získať napr. na stránkach Európskej environmentálnej agentúry, na stránke "Common forum" (http://www.commonforum.eu/) a i. S pozdravom Ďuriančíková
Reagovať

Environmentálna záťaž

27.03.2014

Dobrý deň, pod aké ministerstvo spadá podozrenie o EZ?
Reagovať

RE:Environmentálna záťaž

28.03.2014

Environmentálne záťaže spadajú pod MŽP SR. Kontakty atď. nájdete na adrese: http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze/kontakt. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať