X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Vyhľadávanie

ENVIRO 2018

31.05.2018 - 01.06.2018 Horský hotel Sepetná, Ostravice

Tretí ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2018 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Tematické okruhy konferencie:
 • Odpady
  • Cirkulárna ekonomika
  • Zmeny na trhu s odpadmi
  • Energetické využitie odpadov
  • Odpady v ČR; Evidencia prepravy odpadov v systéme SEPNO
  • Aktuálny stav legislatívy
 • EIA, IPPC, BREF, BAT
  • Legislatívne zmeny EIA/IPPC
  • Skúsenosti so zlúčením stavebného a EIA konania
  • Aktuálne závery o BAT
  • Revízia BREF
  • Monitoring životného prostredia
 • Ovzdušie
  • Dôsledky implementácie smernice 2015/2193 (stredné zdroje) do českého a slovenského práva
Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, slovenskej i českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.

Registrácia: http://ekonferencia.sk/enviro2018/prihlaska.html

Viac informácií: Program


Organizátor:EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o.
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

Žijem na strome a je mi dobre

07.12.2017 - 31.12.2017 Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Výstavu venovanú rozmanitosti života na strome pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Výstava vtiahne nielen detského, ale aj dospelého návštevníka do rušného života stromu, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov bude návštevník postupne objavovať tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevníma. Autori výstavy zároveň upozorňujú na nepostrádateľný význam stromu v prírode a v živote človeka.
Trvanie výstavy: do 28. 2. 2018
Viac informácií: http://www.gmmuzeum.sk

Organizátor:Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

APEL 2017

05.12.2017 - 05.12.2017 Hotel Devín, Bratislava

Ďalšiu konferenciu zo série e+, tentokrát zameraná na zmeny v enviro legislatíve v roku 2017 a na predstavenie predpokladaných legislatívnych zmien na rok 2018.
Tematické okruhy konferencie:
 • legislatívne zmeny v roku 2017,
 • predpokladaný legislatívny vývoj na rok 2018,
 • odpady, EIA, IPKZ, ovzdušie, voda.
Viac informácií: program, www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o.
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

SET Plan 2017

01.12.2017 - 01.12.2017 Grand Hotel River Park, Bratislava


Jubilejný desiaty ročník tejto najväčšej energetickej konferencie v EÚ bude spojený so slovenskou konferenciou regionálneho významu CEEC (Stredoeurópska energetická konferencia).
Konferencia bude hodnotiť pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva tzv. SET plán (plán Strategických Energetických Technológií) ako technologický pilier energetickej politiky EÚ. Zameria sa na pokrok v budovaní Energetickej únie s osobitným zameraním na jej úlohu pri výskume a inováciách (R&D).
Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní európskej konkurencieschopnosti? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných (smart) energetických systémov? Dokážeme využívať energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v členských štátoch EÚ?
Okrem týchto otázok bude hodnotiť aj súčasné trendy v elektromobilite, bezpečnom využívaní jadrovej energie, skladovaní energie a mnohých ďalších aktuálnych otázkach transformácie energetického systému EÚ.
Viac informácií: https://setplan2017.sk/

Organizátor:SFPA, CVTI