Vyhľadávanie

Obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle

06.11.2017 - 07.11.2017 Sheraton hotel, Bratislava


Podujatie je súčasťou tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý odštartoval počas vlajkového podujatia slovenského predsedníctva EÚ „Prechod na zelené hospodárstvo“ (T2GE). Workshop poskytne výnimočnú príležitosť na diskusiu a výmenu informácií, myšlienok a inovácií, smerujúcich k zelenému (obehovému) hospodárstvu v automobilovom priemysle. Diskusie sú určené lídrom z celého dodávateľsko-odberateľského automobilového reťazca.

Súčasťou budú prezentácie úspešných príkladov materiálových inovácií ako aj inovatívnych biznis modelov a perspektívnych start-upov v automobilovom priemysle doma i v zahraničí. Workshop účastníkov zároveň oboznámi s rôznymi formami podpory prechodu na obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle zo strany vlád, finančných či výskumných inštitúcií. Chýbať nebude ani inšpiratívna diskusia o vývoji mobility v budúcnosti.
Viac info na: http://www.t2ge.eu/content/workshop

Organizátor:MŽP SR, UNIDO, MH SR, Zväz automobilového priemyslu

Deň odpadového hospodárstva 2017

23.11.2017 - 23.11.2017 Bratislava


13. ročník medzinárodného kongresu
Viac informácií: http://www.doh.sk/