Vyhľadávanie

Hravý Starý zámok

25.02.2017 - 25.02.2017 Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Slovenské banské múzeum vás srdečne pozýva do Starého zámku v Banskej Štiavnici na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok. Brány zámku sa otvoria 25. februára 2017 už 8.00 hod a zatvoria o 16.00 hod. Deti sa budú môcť spolu s rodičmi prechádzať po areáli zámku a v jeho tajomných zákutiach hľadať indície, preukázať odvahu, potrápiť hlavu heraldikou, ale aj preveriť pozorovací talent. Vstupenky na podujatie budú zlosované a tento rok až traja úspešní riešitelia môžu získať hodnotné ceny. Hlavnou výhrou bude poukaz v hodnote 20 € na konzumáciu v reštaurácii Monarchia, ktorá je sponzorom podujatia. Pre všetkých účastníkov hry je pripravená aj prehliadka Nového zámku až do 21:00 hod. za zľavnené vstupné. Bližšie informácie: 045/694 94 72, historik@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Tešíme sa na stretnutie.

http://www.muzeumbs.sk/hravy-stary-zamok25-februar-2017stary-zamok/

O prírode v pivničke

22.02.2017 - 22.02.2017 Provinčný dom Múzea Spiša, Spišská Nová Ves


Poľovníckym vábničkám sa bude venovať diskusia z cyklu prednášok O prírode v pivničke v Provinčnom dome Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. V stredu 22. februára o 16.30 h bude František Stoličný prezentovať viaceré vábničky na prilákanie lesnej zveri, predvedie, ako sa v praxi používajú. ,,Vábničky využívajú poľovníci už od nepamäti na prilákanie zveri, ktorú môžu ľahšie privábiť na dané stanovisko. Využívajú sa pachové látky, ale aj rôzne pomôcky, vďaka ktorým sa dajú lepšie napodobniť zvuky jednotlivých zvierat," priblížila Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. Návštevníci budú môcť pomocou videí vidieť priamo z terénu, ako vábenie vyzerá, ale aj to, že naozaj funguje.

Environmentálne záťaže

22.02.2017 - 22.02.2017 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Program školenia:
 • Informačný systém environmentálnych záťaží
 • Pripravovaná novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z.
 • Rôzne, diskusia
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Nový zákon o odpadoch v praxi - 2017

15.02.2017 - 15.02.2017 Hotel Holiday Inn, Žilina


Nový zákon je účinný prvý rok a nový systém, ktorý zákon zaviedol, čelí viacerým problémom. Realita priniesla vázžne výzvy pre ministerstvo, OZV aj výrobcov. Vzniknutá situácia má priamy dopad na obce a občanov, pre ktorých je fungovanie financovania triedeného zberu zásadné z pohľadu udržania systémov odpadového hospodárstva. Prípadný kolaps financovania triedeného zberu by mal vážny dopad na všetky zúčastnené strany. MŽP SR preto pripravuje kroky na riešenie situácie. Konferencia e+ opäť ponúka všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení.

Viac informácií: pozvánka, prihláška, www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS plus
E-mail:ekosplus@ekosplus.sk

Inspirujme se

14.02.2017 - 15.02.2017 Hotel Park Inn, Praha, ČR
Hlavné témy:
 • Trvalo udržateľný rozvoj v ČR a SR a INSPIRE ako nevyhnutný nástroj na jeho mapovanie
 • Ako údaje pomáhajú občanom v aktivitách k trvalo udržateľnému rozvoju - turizmus, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, starostlivosť o životné prostredie v regiónoch
 • Na ceste k udržateľnej mobilite s podporou dát (sprístupnených a harmonizovaných)
 • Udržateľnosť v územnom rozvoji a využívanie priestorových údajov pre jeho hodnotenie a plánovanie
 • Národné údaje ako nástroj na prezentáciu a spolurozhodovania na európskej a svetovej úrovni
 • Súčasné a budúce využitie INSPIRE v ČR a SR, väzby na eGovernment
 • Priority implementácie INSPIRE a využívanie infraštruktúry INSPIRE v EÚ
 • Klimatické zmeny a dostupné priestorové údaje a údaje z pozorovania Zeme (INSPIRE, Copernicus)
Viac informácií: www.inspirujmese.cz/cs


Organizátor:CENIA, SAŽP

Valentín v ZOO Bojnice

12.02.2017 - 12.02.2017


Páry, ktoré navštívia našu zoo dňa 12.2.2017 a spravia si romantickú fotografiu na  „mieste vyhradenom pre lásku“ sa môžu zapojiť do súťaže o „sloní dotyk“. Hlavnou výhrou je zážitkový vstup do zoo pre dve osoby, spojený so zaujímavým rozprávaním o živote slonov a jedinečnou možnosťou zažiť priamy kontakt s týmto majestátnym zvieraťom s veľkým srdcom. Tiež pre výhercov pripravíme milý darček, ktorý im bude tento deň pripomínať.
Viac informácií: Plagát

Vyhlásenie XIX. ročníka súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas

07.02.2017 - 07.02.2017


Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Svetový deň mokradí

02.02.2017 - 03.02.2017 ZOO Bojnice


Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Zoologická záhrada Bojnice pripravila podujatie pre II. stupeň základných škôl. Na prednáške odznejú základné informácie o mokradiach, o ich význame, faune a flóre. ZOO má pripravené dermoplastické preparáty druhov, ktoré žijú pri mokradiach a deti si tak budú môcť zblízka obzrieť tieto druhy.
Na rozprávaní o mokradiach si povieme niečo viac aj o ohrozenej korytnačke močiarnej a s tým súvisiacim chovom obľúbených korytnačiek písmenkových. V prípade záujmu sa treba prihlásiť na konkrétny termín. Trvanie podujatia cca 45 minút.
Viac informácií: Plagát

Organizátor:ZOO Bojnice
E-mail:simona.kubickova@zoobojnice.sk

Svetový deň mokradí

02.02.2017 - 02.02.2017 SEV Dropie, SAŽP
Organizátor:MŽP SR, SAŽP