Vyhľadávanie

Výstava Ivan Slovenčák-Plán B

27.01.2017 - 01.01.2012 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Ivan Slovenčák „Plán B“ autorský výstavný projekt Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica Námestie Sv. Trojice 8 Vernisáž: piatok 27. 1. 2017 o 16.00 Trvanie výstavy: 27.1. 2017 - 25.3.2017 Prirodzený temperament autora ho núti vytvárať rýchle pohotové záznamy, nápady - situácie kreslí, sumarizuje, vrství do denníka. Realistické impulzy a úvahy spracováva hravo, s nadhľadom. Odľahčený výraz diel dosahuje zapojením vrodeného zmyslu pre grotesku, absurdno a iróniu. Výstavný projekt Ivana Slovenčáka „Plán B“ v štiavnickej Galérii Jozefa Kollára prináša výber z maliarskych cyklov a aktuálne série kresieb autora. Info: 045/691 34 31, galeria@muzeumbs.sk , www.muzeumbs.sk

http://www.muzeumbs.sk/vystava-ivan-slovencak-plan-b27-januar-25-marec-2017galeria-jozefa-kollara/