Vyhľadávanie

12 PATRÓNOV

23.08.2017 - 19.11.2017 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Slovenské banské múzeum a Slovenské technické múzeum pozývajú na vernisáž výstavy "12 PATRÓNOV", ktorá sa uskutoční 23. augusta 2017 vo výstavných priestoroch Berggerichtu o 16:00 hod., Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica. Zámerom výstavy "12 PATRÓNOV" je netradičným spôsobom pripomenúť tradíciu patrónstva nad vybranými ľudskými činnosťami. Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave, návštevníkovi sprostredkúva 12 patrónov – Archanjel Gabriel (patrón telekomunikácií), sv. Izidor (patrón internetu a užívateľov PC), sv. Vavrinec Rímsky (patrón tlačiarov, knihovníkov, archivárov), sv. Eligius (patrón zlatníkov, kováčov, kovolejárov, numizmatikov), sv. Dominik de Guzmán (patrón astronómov), sv. Medard (patrón meteorológov) a ďalších (sv. Tomáš, sv. Albert Veľký, sv. Peter, sv. Veronika, sv. Ján Krstiteľ a sv. Barbora). Kde: Mineralogická expozícia- Berggericht- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Telefón:045/692 05 35
E-mail:technika@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/vystava-12-patronov23-august-19-november-2017berggericht-vystavne-priestory/

Podzemné bohatstvo Oravy

01.11.2017 - 30.11.2017 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Úvodnú časť tvorí výstava, ktorú zapožičali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti – oblastná skupina Orava, a ktorá je venovaná Brestovskej jaskyni, nedávno sprístupnenej verejnosti. Vlastná výstava Oravského múzea je zameraná na najvýznamnejšie zložky neživej prírody na Orave, akými sú geologická stavba územia, ťažba nerastných surovín v minulosti a dnes, ale aj minerálne pramene a jaskynné systémy. Okrem náučných panelov výstavu tvoria viaceré trojrozmerné predmety, ako sú napríklad kostrové nálezy z jaskýň a vzorky minerálov a hornín.
Výstava potrvá od 30. októbra do 3. decembra.
Viac informácií: www.oravskemuzeum.sk/

Organizátor:Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

D1 Prešov

01.11.2017 - 16.11.2017
správa
http://

Obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle

06.11.2017 - 07.11.2017 Sheraton hotel, Bratislava


Podujatie je súčasťou tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý odštartoval počas vlajkového podujatia slovenského predsedníctva EÚ „Prechod na zelené hospodárstvo“ (T2GE). Workshop poskytne výnimočnú príležitosť na diskusiu a výmenu informácií, myšlienok a inovácií, smerujúcich k zelenému (obehovému) hospodárstvu v automobilovom priemysle. Diskusie sú určené lídrom z celého dodávateľsko-odberateľského automobilového reťazca.

Súčasťou budú prezentácie úspešných príkladov materiálových inovácií ako aj inovatívnych biznis modelov a perspektívnych start-upov v automobilovom priemysle doma i v zahraničí. Workshop účastníkov zároveň oboznámi s rôznymi formami podpory prechodu na obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle zo strany vlád, finančných či výskumných inštitúcií. Chýbať nebude ani inšpiratívna diskusia o vývoji mobility v budúcnosti.
Viac info na: http://www.t2ge.eu/content/workshop

Organizátor:MŽP SR, UNIDO, MH SR, Zväz automobilového priemyslu