Vyhľadávanie

Podzemné bohatstvo Oravy

01.11.2017 - 30.11.2017 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Úvodnú časť tvorí výstava, ktorú zapožičali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti – oblastná skupina Orava, a ktorá je venovaná Brestovskej jaskyni, nedávno sprístupnenej verejnosti. Vlastná výstava Oravského múzea je zameraná na najvýznamnejšie zložky neživej prírody na Orave, akými sú geologická stavba územia, ťažba nerastných surovín v minulosti a dnes, ale aj minerálne pramene a jaskynné systémy. Okrem náučných panelov výstavu tvoria viaceré trojrozmerné predmety, ako sú napríklad kostrové nálezy z jaskýň a vzorky minerálov a hornín.
Výstava potrvá od 30. októbra do 3. decembra.
Viac informácií: www.oravskemuzeum.sk/

Organizátor:Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Silné mesto pre lepší život

28.11.2017 - 28.11.2017 VIX RESTAURANT, Sládkovičova 164/3, Žilina
8. ročník Medzinárodnej konferencie životné prostredie miest s podtitulom Silné mesto pre lepší život
Konferenciu uzavrie večerná slávnosť, počas ktorej budú odovzdané ceny víťazným mestám prvého ročníka súťaže Enviromesto 2017. Tú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 20. septembra 2017 v oblastiach Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; Mestská mobilita a Adaptácia na zmeny klímy a v kategóriách Aktívna samospráva, Originálna aktivita a Trvalé opatrenie. Do súťaže Enviromesto sa prihlásilo 14 miest a jej cieľom je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. 
Viac informácií: Program, http://www.sazp.sk
Organizátor:SAŽP