Vyhľadávanie

ODPADY e+ 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 Hotel Holiday Inn, Žilina


Konferencia s medzinárodnou účasťou sa bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v EÚ aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Tematické okruhy:

  • Legislatíva a aplikačná prax
  • Inovatívne technológie
  • Komunálne odpady
Viac informácií: Program
Organizátor:Ekos Plus
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk
http://www.ekosplus.sk/