Vyhľadávanie

Podzemné bohatstvo Oravy

01.11.2017 - 30.11.2017 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Úvodnú časť tvorí výstava, ktorú zapožičali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti – oblastná skupina Orava, a ktorá je venovaná Brestovskej jaskyni, nedávno sprístupnenej verejnosti. Vlastná výstava Oravského múzea je zameraná na najvýznamnejšie zložky neživej prírody na Orave, akými sú geologická stavba územia, ťažba nerastných surovín v minulosti a dnes, ale aj minerálne pramene a jaskynné systémy. Okrem náučných panelov výstavu tvoria viaceré trojrozmerné predmety, ako sú napríklad kostrové nálezy z jaskýň a vzorky minerálov a hornín.
Výstava potrvá od 30. októbra do 3. decembra.
Viac informácií: www.oravskemuzeum.sk/

Organizátor:Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Zvlnenie

09.11.2017 - 23.11.2017 Slovenské banské múzeum-Dielnička
OZ Iniciatíva za živé mesto a Slovenské banské múzeum pozývajú na tvorivé stretnutia s ovčou vlnou – zVLNENIE, vždy od 15,00 hod. v Kammerhofe – Dielničke. Program: 9. 11. 2017 česanie a pradenie s Marcelkou Nemcovou 16.11. 2017 druganie a zápästkovanie s Magduškou Slivkovou 23. 11. 2017 pletenie a háčkovanie s Katkou Chrústovou a Renkou Brnákovou Všetkých malých i veľkých záujemcov srdečne pozývame. Bližšie informácie: tel. 045/6949451 (36), e-mail: enviro@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
http://www.muzeumbs.sk/zvlnenie-tvorive-stretnutie-s-ovcou-vlnou9-16-a-23-november-2017dielnickakammerhof/