Vyhľadávanie

Výstava ihla, ruka, srdce, hlava

31.12.2016 - 01.03.2017 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára
Ihla, ruka, srdce, hlava Milan Adamčiak, Lucia Dovičáková, Juraj Gábor, Svätopluk Mikyta Vernisáž výstavy – 31.12.2016 (Silvester) o 12:00, pravé poludnie Výstava predstaví práce autorov, ktoré vznikli v grafickej dielni kultúrneho centra Banská St a nica Contemporary. Display BSC – Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica Organizuje – Banská St a nica Contemporary Spolupráca – Slovenské banské muzeum Výstava je súčasťou ročnej dramaturgei kultúrneho centra Banská St a nica Contemporary, ktorú v roku 2016 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Informácie: www.banskastanica.sk, www.muzeumbs.sk, galeria@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/vystava-ihla-ruka-srdce-hlava31-12-2016-1-3-2017galeria-jozefa-kollara/

Inspirujme se

14.02.2017 - 15.02.2017 Hotel Park Inn, Praha, ČR
Hlavné témy:
  • Trvalo udržateľný rozvoj v ČR a SR a INSPIRE ako nevyhnutný nástroj na jeho mapovanie
  • Ako údaje pomáhajú občanom v aktivitách k trvalo udržateľnému rozvoju - turizmus, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, starostlivosť o životné prostredie v regiónoch
  • Na ceste k udržateľnej mobilite s podporou dát (sprístupnených a harmonizovaných)
  • Udržateľnosť v územnom rozvoji a využívanie priestorových údajov pre jeho hodnotenie a plánovanie
  • Národné údaje ako nástroj na prezentáciu a spolurozhodovania na európskej a svetovej úrovni
  • Súčasné a budúce využitie INSPIRE v ČR a SR, väzby na eGovernment
  • Priority implementácie INSPIRE a využívanie infraštruktúry INSPIRE v EÚ
  • Klimatické zmeny a dostupné priestorové údaje a údaje z pozorovania Zeme (INSPIRE, Copernicus)
Viac informácií: www.inspirujmese.cz/cs


Organizátor:CENIA, SAŽP

Nový zákon o odpadoch v praxi - 2017

15.02.2017 - 15.02.2017 Hotel Holiday Inn, Žilina


Nový zákon je účinný prvý rok a nový systém, ktorý zákon zaviedol, čelí viacerým problémom. Realita priniesla vázžne výzvy pre ministerstvo, OZV aj výrobcov. Vzniknutá situácia má priamy dopad na obce a občanov, pre ktorých je fungovanie financovania triedeného zberu zásadné z pohľadu udržania systémov odpadového hospodárstva. Prípadný kolaps financovania triedeného zberu by mal vážny dopad na všetky zúčastnené strany. MŽP SR preto pripravuje kroky na riešenie situácie. Konferencia e+ opäť ponúka všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení.

Viac informácií: pozvánka, prihláška, www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS plus
E-mail:ekosplus@ekosplus.sk