Vyhľadávanie

12 PATRÓNOV

23.08.2017 - 19.11.2017 Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

Slovenské banské múzeum a Slovenské technické múzeum pozývajú na vernisáž výstavy "12 PATRÓNOV", ktorá sa uskutoční 23. augusta 2017 vo výstavných priestoroch Berggerichtu o 16:00 hod., Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica. Zámerom výstavy "12 PATRÓNOV" je netradičným spôsobom pripomenúť tradíciu patrónstva nad vybranými ľudskými činnosťami. Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave, návštevníkovi sprostredkúva 12 patrónov – Archanjel Gabriel (patrón telekomunikácií), sv. Izidor (patrón internetu a užívateľov PC), sv. Vavrinec Rímsky (patrón tlačiarov, knihovníkov, archivárov), sv. Eligius (patrón zlatníkov, kováčov, kovolejárov, numizmatikov), sv. Dominik de Guzmán (patrón astronómov), sv. Medard (patrón meteorológov) a ďalších (sv. Tomáš, sv. Albert Veľký, sv. Peter, sv. Veronika, sv. Ján Krstiteľ a sv. Barbora). Kde: Mineralogická expozícia- Berggericht- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Telefón:045/692 05 35
E-mail:technika@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/vystava-12-patronov23-august-19-november-2017berggericht-vystavne-priestory/

Podzemné bohatstvo Oravy

01.11.2017 - 30.11.2017 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Úvodnú časť tvorí výstava, ktorú zapožičali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti – oblastná skupina Orava, a ktorá je venovaná Brestovskej jaskyni, nedávno sprístupnenej verejnosti. Vlastná výstava Oravského múzea je zameraná na najvýznamnejšie zložky neživej prírody na Orave, akými sú geologická stavba územia, ťažba nerastných surovín v minulosti a dnes, ale aj minerálne pramene a jaskynné systémy. Okrem náučných panelov výstavu tvoria viaceré trojrozmerné predmety, ako sú napríklad kostrové nálezy z jaskýň a vzorky minerálov a hornín.
Výstava potrvá od 30. októbra do 3. decembra.
Viac informácií: www.oravskemuzeum.sk/

Organizátor:Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

D1 Prešov

01.11.2017 - 16.11.2017
správa
http://

Zvlnenie

09.11.2017 - 23.11.2017 Slovenské banské múzeum-Dielnička
OZ Iniciatíva za živé mesto a Slovenské banské múzeum pozývajú na tvorivé stretnutia s ovčou vlnou – zVLNENIE, vždy od 15,00 hod. v Kammerhofe – Dielničke. Program: 9. 11. 2017 česanie a pradenie s Marcelkou Nemcovou 16.11. 2017 druganie a zápästkovanie s Magduškou Slivkovou 23. 11. 2017 pletenie a háčkovanie s Katkou Chrústovou a Renkou Brnákovou Všetkých malých i veľkých záujemcov srdečne pozývame. Bližšie informácie: tel. 045/6949451 (36), e-mail: enviro@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
http://www.muzeumbs.sk/zvlnenie-tvorive-stretnutie-s-ovcou-vlnou9-16-a-23-november-2017dielnickakammerhof/