X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Vyhľadávanie

Medzinárodný deň vtáctva

01.04.2017 - 01.04.2017


Vítanie žeriavov v Sennom
Jarný Požitavský vtáčí festival na Žitavskom luhu
Jarná migrácia vtáctva na Dunaji, Čunovo-Bratislava
Ornitologická expedícia na Badínske rybníky
Medzinárodný deň vtáctva v Trenčianskom luhu

Viac informácií: http://www.vtaky.sk
 

Organizátor:SOS/BirdLife Slovensko

Fascinujúci svet hmyzu

01.04.2017 - 24.04.2017 Liptovský Mikuláš

Pozorovaním rôznych vývinových štádií preparovaného ale i živého hmyzu sa môžete bližšie zoznámiť so živočíchmi, ktoré dávno pred príchodom človeka ovládli Zem a v danom čase a priestore boli nevyhnutnou súčasťou vývoja života na našej planéte. Zároveň Vám priblížime najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho hmyzu ale aj ďalšie rarity tohto fascinujúceho spoločenstva. Výstava je vhodná pre žiakov a študentov základných a stredných škôl (spojená s tvorivými dielňami) a tiež pre širokú verejnosť.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:SMOPAJ