X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Dokumenty

Dokumenty Slovenskej republiky

Stratégie

Koncepcie

Programy

Dokumenty Európskej únie

Stratégie

Programy

Plány

Iné

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 31. 1. 2017