X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Užitočné linky

Možné zdroje financovania

  • Višegrádsky fond
  • URBACT II. 
    Cieľom je podporovať spoluprácu v oblasti rozvoja miest a posilňovať výmenu skúseností medzi európskymi mestami v súlade s Lisabonskou stratégiou.
  • Program CIVITAS
    Úlohou programu je financovať výskum a inovácie v oblasti mestskej dopravy. Doteraz ho využilo viac ako 40 európskych miest, ktoré získali príspevky vo výške približne 100 miliónov €.
  • Iniciatívy JESSICA a JEREMIE

Významné prebiehajúce projekty

Mimovládne organizácie

Odkazy