X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Kontakt

Ing. Marta Slámková
Ing. arch. Zdenka Brzá
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Dolný Val 20
Žilina
Tel.: 041/50 70 911, 50 70 975
E-mail: marta.slamkova@sazp.sk
zdenka.brza@sazp.sk
www.sazp.sk