X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Povodeň

Predpokladom vzniku povodní sú dlhotrvajúce dažde alebo prívalové zrážky a neschopnosť krajiny zadržať ich. Ak postihnutá oblasť nemá vhodné zloženie pôdy a nie je dostatočne zalesnená, riziko záplav je veľmi vysoké. Každá povodeň má svoje špecifické rysy, parametre, podmienky vzniku a priebeh.

Viac informácií: Ochrana a bezpečnosť

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia