X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Povodeň

Predpokladom vzniku povodní sú dlhotrvajúce dažde alebo prívalové zrážky a neschopnosť krajiny zadržať ich. Ak postihnutá oblasť nemá vhodné zloženie pôdy a nie je dostatočne zalesnená, riziko záplav je veľmi vysoké. Každá povodeň má svoje špecifické rysy, parametre, podmienky vzniku a priebeh.

Viac informácií: Ochrana a bezpečnosť

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia