X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Informačné zdroje

Strategické dokumenty


Metodické pokyny

Formuláre

  • Oznámenie o existencii pravdepodobnej environmentálnej záťaže ( 103 kB,  36 kB)

Publikácie

Projekty

Databázy

Semináre

Informačné semináre

Kalendár podujatí