X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Kontakt

 
Prevádzkovateľ informačného systému PaNEŠ
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Oddelene environmentálnych služieb
Ing. Tatiana Horňanová
Dlhá 3
971 01 Prievidza
E-mail: enviskody@sazp.sk
www.sazp.sk