Zmeny a doplnky č. 5 VÚC Žilinského kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie regionálnej úrovne formou zmien a doplnkov, v súlade s § 30 stavebného zákona .
 • Place of implementation: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: OkÚ Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M.R.Štefánika 1, 01001 Žilina
 • Procurer: Žilinský samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 37808427
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.11.2017
  Oznámenie
  07.11.2017