Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Definovanie budúcich potrieb mesta Prešov v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie rokov 2020, 2025, 2030 s výhľadom do roku 2040.
 • Place of implementation: Prešov (okres: Prešov)
 • Competent authority: OkÚ Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Procurer: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
 • Procurer´s identification number: 00327646
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.09.2018
  Oznámenie
  06.09.2018