Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá baňa

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Analýza potrieb a daností obce Zlatá Baňa, zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov.
 • Place of implementation: Zlatá Baňa (okres: Prešov)
 • Competent authority: OkÚ Prešov
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Procurer: obec Zlatá Baňa
 • Procurer´s identification number: 328031
 • Documents

 • Text of the notification:
 • Information about notification: