X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá baňa

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Analýza potrieb a daností obce Zlatá Baňa, zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov.
 • Place of implementation: Zlatá Baňa (okres: Prešov)
 • Competent authority: OkÚ Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Procurer: obec Zlatá Baňa
 • Procurer´s identification number: 328031
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  Oznámenie
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  28.07.2017