X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I.

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 1.1 Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín povrchová aj podzemná 13.3 Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 2.16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom
  • Povinné hodnotenie

Base information