EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky - Kežmarská cesta II
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zariadenie na zhromažďovanie a zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Myjava Infrastructure 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Streženice
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovakia
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Púchov podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Územný plán obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Zmeny a doplnky č.2 Janova Lehota
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky 2017
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 25.04.2018
Územný plán obce Hrašovík
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Public hearing
Košický Košice III Košice - okolie podla § 4, ods. 1 25.04.2018
Oznámenie o stategickom dokumente
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Brezno Detva podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Výrobno-logostický areál AAh PArk Topoľčany - RYBNÍKY
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Topoľčany Other industrial branches 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Brvnište
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Komerčno-podnikateľská zóna Trnava Zelenečská – Mikovíniho ul.
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Trnava Infrastructure 25.04.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 25.04.2018
„Územný plán obce Mostová - Zmeny a doplnky č. 01/2018“
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 24.04.2018
Územný plán obce Žitavany
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 20.04.2018
Rozšírenie výrobnej kapacity závodu MOTOKOM SLOVAKIA, s. r. o.
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Engineering and electrotechnical industry 20.04.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 20.04.2018
Výrobné priestory so zázemím
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Malacky Food processing industry 20.04.2018
Územný plán obce Veľké Blahovo
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Final record
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 20.04.2018
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastructure 20.04.2018
Územný plán zóny Trnávka - stred, Zmeny a doplnky
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 20.04.2018
Územný plán zóny Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Košice III podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Protipovodňová ochrana obce Pleš - zmena činnosti
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Water management 19.04.2018
Retail Park Bardejovská, Košice
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice II Infrastructure 19.04.2018