EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Vechec - Protipovodňová ochrana obce
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Prešovský Vranov nad Topľou Water management 22.09.2017
Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 26.09.2017
Skládka odpadov Livinské Opatovce, Chudá Lehota, III. etapa skládky NNO a II. etapa skládky NO
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Partizánske Infrastructure 26.09.2017
Rozšírenie prevádzky na výkup železného šrotu a farebných kovov Veľké Kapušany
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Michalovce Infrastructure 26.09.2017
Zníženie emisií na RK2 – nový ESP
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Ružomberok Wood-processing, cellulose and paper industry 26.09.2017
Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I.
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Public hearing
Trenčiansky Prievidza Extractive industry 26.09.2017
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Prešovský Stará Ľubovňa Water management 26.09.2017
Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Žilinský Kysucké Nové Mesto Transport and telecommunications 26.09.2017
Územný plán obce Senohrad
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Public hearing
Banskobystrický Krupina Veľký Krtíš Zvolen podla § 4, ods. 1 26.09.2017
Zmena 5 Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda Transport and telecommunications 25.09.2017
Areál vinohradníctva a vinárstva Predium, Vráble
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Nitriansky Nitra Food processing industry 25.09.2017
Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Prešovský Prešov Industry of building materials 25.09.2017
Územný plán obce Terany
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Banskobystrický Krupina podla § 4, ods. 1 25.09.2017
Výstavba akvakultúrnej jednotky
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2017
Poráč - malá vodná nádrž
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Košický Spišská Nová Ves Water management 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Srnie
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne 2017-2026 (aktualizácia pôvodného PHSR obce Mútne)
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č. 6
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 25.09.2017
Územný plán obcí Bunetice, Čižatice, Opiná, Vtáčkovce - Zmeny a doplnky č. 1 v k.ú. obce Čižatice
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Is not subject to further a statement
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Rakovo
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Plachtince
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 21.09.2017
IBV " Orechový sad " VYDRANY - 48 RD
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 21.09.2017
Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Notification/Preliminary environmental study
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 21.09.2017
Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Zvolen Metallurgical industry 21.09.2017