EN | SK | DE | Print

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Šurany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 17.10.2018
Revitalizácia areálu spoločnosti RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 17.10.2018
Sanácia environmentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 17.10.2018
Steel service center Gonvauto Nitra
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 17.10.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dlhá Ves 2018-2027
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.10.2018
IBV Nemčice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 16.10.2018
Výkrm ošípaných farma Lipová
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Final record
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2018
MAKFOOTBALLARENA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.10.2018
Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Bratislava II Energy industry 16.10.2018
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infrastructure 16.10.2018
Haniska – zariadenie na úpravu odpadov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice - okolie Infrastructure 16.10.2018
Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Žilina Infrastructure 16.10.2018
Výstavba mobilnej betonárne – BA Prístav
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Final record
Bratislavský Bratislava II Industry of building materials 16.10.2018
Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Metallurgical industry 16.10.2018
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2018
"Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18" cyklodopravná trasa
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Žilinský Martin Žilina Iný dôvod posudzovania 16.10.2018
Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 16.10.2018
Zmeny a doplnky č.02 - Územný plán obce Kvakovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Územný plán obce Dolné Naštice, Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Čelovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet, zmena č. 2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 15.10.2018
Zmeny a doplnky 03/2018 Územného plánu obce Veľké Kostoľany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Šaľa Infrastructure 15.10.2018
Lom Breziny
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Zvolen Tažobný priemysel 12.10.2018
Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat - Výstavba chovnej haly č. 4
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 12.10.2018