EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Areál AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o. - Pivovar
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Food processing industry 21.08.2018
Zmena 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.08.2018
CHLÚ Borský Jur III - likvidácia vrtov ložiskového geologického prieskumu, DP Závod - likvidácia vrtu Závod-kalisko
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Tažobný priemysel 20.08.2018
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Final record
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 20.08.2018
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 20.08.2018
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žarnovica Other industrial branches 20.08.2018
Zmena a doplnok k územnému plánu mesta Levice č. 17
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 2 20.08.2018
IBV Nemčice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 20.08.2018
Rast a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti SORBEL s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Svidník Food processing industry 20.08.2018
Nová Tehelňa Senec
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Senec Infrastructure 20.08.2018
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel – Pezinok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Bratislavský Pezinok Infrastructure 20.08.2018
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 17.08.2018
Rodinný remeselný minipivovar, k. ú. Majcichov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Food processing industry 17.08.2018
Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 17.08.2018
SAM automotive Slovakia s. r. o. – montáž komponentov vo Veľkom Krtíši – II. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš Metallurgical industry 17.08.2018
Rozšírenie skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastructure 17.08.2018
Prevádzka na zber ostatných odpadov Prešov, Jilemnického 3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov Infrastructure 17.08.2018
Polyfunkčný areál Trnava, stavba č. 8, 10 a 12, Skladovo-výrobná hala
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Other industrial branches 17.08.2018
Rozšírenie výroby izolátorov v PPC Čab
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Other industrial branches 17.08.2018
Zmena a doplnok 2018 ÚPN mesta Poprad
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Územný plán obce Kamenica - Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Bardejov Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Sedliská
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Územný plán obce Vyšná Šebastová - Zmeny a doplnky 2018
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Nová Kelča
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a hradu Krásna Hôrka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Rožňava Infrastructure 16.08.2018