EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Most cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipolydamásd – Chľaba (Helemba)
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá..........
Strana pôvodu: Hungary
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Nové Zámky Transport and telecommunications 16.11.2017
Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 16.11.2017
Územný plán obce Oslany
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 1 15.11.2017
Územný plán obce Bukovec - zmeny a doplnky 02
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 2 06.11.2017
Spoločenský dom - technológia pivovaru – Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o. za účelom vzniku nových produktov
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Food processing industry 15.11.2017
Energetický park Zlatná na Ostrove – VEZNO 2017
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Energy industry 15.11.2017
Prístavba a prestavba logistiky a odpadového hospodárstva OC Kaufland Topoľčany
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 16.11.2017
Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Jasenov
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 15.11.2017
Povrchové úpravy kovov - Vráble
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Metallurgical industry 15.11.2017
Územný plán obce Malženice - Zmeny a doplnky 2/2017
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Is not subject to further a statement
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.11.2017
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Prešovský Prešov Transport and telecommunications 15.11.2017
ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Transport and telecommunications 14.11.2017
eliastech fáza 2
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Engineering and electrotechnical industry 14.11.2017
Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Jacovce
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 16.11.2017
Územný plán obce Poniky, zmeny a doplnky č.7
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 10.11.2017
Slnečné údolie
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 13.11.2017
Územný plán obce Sebedražie, zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 13.11.2017
Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny (II/558 Stakčín - Ulič)
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Transport and telecommunications 13.11.2017
Detva - priemyselný park Trstená, výrobné haly, 1 etapa
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Detva Engineering and electrotechnical industry 13.11.2017
Zariadenie na zber ostatnych odpadov a na zhromazdovanie, upravu odpadov zo zeleznych kovov, nezeleznych kovov a starych vozidiel
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastructure 13.11.2017
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Demänovská Dolina-návrh
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 16.11.2017
Územný plán obce Pavčina Lehota – návrh zadania
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 14.11.2017
Územný plán obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 10.11.2017
Cesta I/75 Šaľa – obchvat
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Transport and telecommunications 10.11.2017
Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Tažobný priemysel 10.11.2017