EN | SK | DE | Print

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Metallurgical industry 17.12.2018
Zariadenie na zber odpadov Pavlovce nad Uhom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infrastructure 17.12.2018
Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 na O3.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 17.12.2018
Územný plán obce Jakubovany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 17.12.2018
Územný plán obce Dechtice, Zmeny a doplnky č. 3/2018
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Šípkov - polder na toku Bebrava
Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Final record
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Water management 17.12.2018
GREEN PARK
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Infrastructure 17.12.2018
Obytný súbor Bôrik
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastructure 17.12.2018
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Other industrial branches 17.12.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Smerného územného plánu obce šišov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Farma pre chov rýb, Liptovská Kokava
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Public hearing
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 17.12.2018
Rozvojová plocha 29 - Hviezdoslavov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 14.12.2018
Polyfunkčný objekt LEOPOLIS
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Martin Infrastructure 14.12.2018
Zariadenie na zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov - rozšírenie činnosti a kapacity
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 14.12.2018
Obytný súbor Hviezdoslavov pre rodiny
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 14.12.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dunajská Streda
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 14.12.2018
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 14.12.2018
AUTOCENTRUM RENAULT, DACIA Dunajská Streda
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 14.12.2018
Zariadenie na zber odpadov Michalovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infrastructure 14.12.2018
DOBÝVANIE VÝHRADNÉHO LOŽISKA STAVEBNÉHO KAMEŇA – VÁPENCA V DOBÝVACOM PRIESTORE PERNEK
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 14.12.2018
Územný plán Obce Podhorany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 13.12.2018
Galvanická linka č. 3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Zvolen Metallurgical industry 13.12.2018
„Zmeny a doplnky č.7 Územný plán mesta Michalovce“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 13.12.2018
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 13.12.2018