Územný plán obce Jasenie, Zmeny a doplnky č.1

Základne informácie