Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov

Základne informácie