Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I.

Základne informácie