EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Vechec - Protipovodňová ochrana obce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Prešovský Vranov nad Topľou Wasserwirtschaft 22.09.2017
Rekonštrukcia pece F501A na spaľovni kalov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 26.09.2017
Skládka odpadov Livinské Opatovce, Chudá Lehota, III. etapa skládky NNO a II. etapa skládky NO
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Partizánske Infrastruktur 26.09.2017
Rozšírenie prevádzky na výkup železného šrotu a farebných kovov Veľké Kapušany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Michalovce Infrastruktur 26.09.2017
Zníženie emisií na RK2 – nový ESP
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Ružomberok Holz-, Zellstoff- und Papierindustrie 26.09.2017
Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I.
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Trenčiansky Prievidza Grundstoffindustrie 26.09.2017
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Prešovský Stará Ľubovňa Wasserwirtschaft 26.09.2017
Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Žilinský Kysucké Nové Mesto Verkehr und Telekommunikation 26.09.2017
Územný plán obce Senohrad
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Banskobystrický Krupina Veľký Krtíš Zvolen podla § 4, ods. 1 26.09.2017
Zmena 5 Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda Verkehr und Telekommunikation 25.09.2017
Areál vinohradníctva a vinárstva Predium, Vráble
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Nitriansky Nitra Lebensmittelindustrie 25.09.2017
Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Prešovský Prešov Baustoffindustrie 25.09.2017
Územný plán obce Terany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Banskobystrický Krupina podla § 4, ods. 1 25.09.2017
Výstavba akvakultúrnej jednotky
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2017
Poráč - malá vodná nádrž
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Košický Spišská Nová Ves Wasserwirtschaft 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Srnie
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne 2017-2026 (aktualizácia pôvodného PHSR obce Mútne)
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Sielnica, Zmeny a doplnky č. 6
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 25.09.2017
Územný plán obcí Bunetice, Čižatice, Opiná, Vtáčkovce - Zmeny a doplnky č. 1 v k.ú. obce Čižatice
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Weiter nicht UVP-pflichtig
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.09.2017
Územný plán obce Rakovo
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 22.09.2017
Územný plán obce Dolné Plachtince
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 21.09.2017
IBV " Orechový sad " VYDRANY - 48 RD
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 21.09.2017
Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Benachrichtigung/vorläufige Umweltstudie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 21.09.2017
Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Zvolen Hüttenwesen 21.09.2017