EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Areál AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o. - Pivovar
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Spišská Nová Ves Lebensmittelindustrie 21.08.2018
Zmena 04/2018 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.08.2018
CHLÚ Borský Jur III - likvidácia vrtov ložiskového geologického prieskumu, DP Závod - likvidácia vrtu Závod-kalisko
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Tažobný priemysel 20.08.2018
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 20.08.2018
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 20.08.2018
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Žarnovica Sonstige Industriebranchen 20.08.2018
Zmena a doplnok k územnému plánu mesta Levice č. 17
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 2 20.08.2018
IBV Nemčice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 20.08.2018
Rast a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti SORBEL s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Svidník Lebensmittelindustrie 20.08.2018
Nová Tehelňa Senec
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 20.08.2018
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel – Pezinok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 20.08.2018
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 17.08.2018
Rodinný remeselný minipivovar, k. ú. Majcichov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Lebensmittelindustrie 17.08.2018
Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 17.08.2018
SAM automotive Slovakia s. r. o. – montáž komponentov vo Veľkom Krtíši – II. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš Hüttenwesen 17.08.2018
Rozšírenie skladových priestorov Farárske, SO 1 Hala, SO 2 Hala
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 17.08.2018
Prevádzka na zber ostatných odpadov Prešov, Jilemnického 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov Infrastruktur 17.08.2018
Polyfunkčný areál Trnava, stavba č. 8, 10 a 12, Skladovo-výrobná hala
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Sonstige Industriebranchen 17.08.2018
Rozšírenie výroby izolátorov v PPC Čab
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Sonstige Industriebranchen 17.08.2018
Zmena a doplnok 2018 ÚPN mesta Poprad
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Územný plán obce Kamenica - Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Bardejov Sabinov Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Sedliská
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Územný plán obce Vyšná Šebastová - Zmeny a doplnky 2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Nová Kelča
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.08.2018
Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a hradu Krásna Hôrka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Rožňava Infrastruktur 16.08.2018