EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky - Kežmarská cesta II
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zariadenie na zhromažďovanie a zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Myjava Infrastruktur 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Streženice
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slowakei
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Púchov podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Svrčinovec
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Územný plán obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Zmeny a doplnky č.2 Janova Lehota
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky 2017
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 25.04.2018
Územný plán obce Hrašovík
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Košický Košice III Košice - okolie podla § 4, ods. 1 25.04.2018
Oznámenie o stategickom dokumente
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Brezno Detva podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Výrobno-logostický areál AAh PArk Topoľčany - RYBNÍKY
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Sonstige Industriebranchen 25.04.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Brvnište
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Komerčno-podnikateľská zóna Trnava Zelenečská – Mikovíniho ul.
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Trnava Infrastruktur 25.04.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 25.04.2018
„Územný plán obce Mostová - Zmeny a doplnky č. 01/2018“
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.04.2018
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 24.04.2018
Územný plán obce Žitavany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 20.04.2018
Rozšírenie výrobnej kapacity závodu MOTOKOM SLOVAKIA, s. r. o.
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 20.04.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 20.04.2018
Výrobné priestory so zázemím
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Malacky Lebensmittelindustrie 20.04.2018
Územný plán obce Veľké Blahovo
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 20.04.2018
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastruktur 20.04.2018
Územný plán zóny Trnávka - stred, Zmeny a doplnky
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 20.04.2018
Územný plán zóny Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice III podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Protipovodňová ochrana obce Pleš - zmena činnosti
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Wasserwirtschaft 19.04.2018
Retail Park Bardejovská, Košice
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice II Infrastruktur 19.04.2018