EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 na O3.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 17.12.2018
Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Hüttenwesen 17.12.2018
Zariadenie na zber odpadov Pavlovce nad Uhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infrastruktur 17.12.2018
Územný plán obce Jakubovany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 17.12.2018
Územný plán obce Dechtice, Zmeny a doplnky č. 3/2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Farma pre chov rýb, Liptovská Kokava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 17.12.2018
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Sonstige Industriebranchen 17.12.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Smerného územného plánu obce šišov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Obytný súbor Bôrik
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastruktur 17.12.2018
Šípkov - polder na toku Bebrava
Gesetz: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Wasserwirtschaft 17.12.2018
GREEN PARK
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 17.12.2018
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 14.12.2018
Rozvojová plocha 29 - Hviezdoslavov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 14.12.2018
Polyfunkčný objekt LEOPOLIS
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Martin Infrastruktur 14.12.2018
Zariadenie na zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov - rozšírenie činnosti a kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 14.12.2018
Obytný súbor Hviezdoslavov pre rodiny
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 14.12.2018
AUTOCENTRUM RENAULT, DACIA Dunajská Streda
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 14.12.2018
DOBÝVANIE VÝHRADNÉHO LOŽISKA STAVEBNÉHO KAMEŇA – VÁPENCA V DOBÝVACOM PRIESTORE PERNEK
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 14.12.2018
Zariadenie na zber odpadov Michalovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infrastruktur 14.12.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dunajská Streda
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 14.12.2018
Územný plán Obce Podhorany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 13.12.2018
Galvanická linka č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Zvolen Hüttenwesen 13.12.2018
„Zmeny a doplnky č.7 Územný plán mesta Michalovce“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 13.12.2018
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 13.12.2018