EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Návrh územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN obce Š T R B A“ v katastrálnom území Štrba, časť Štrba a Tatranská Štrba.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 17.10.2018
Rykynčice, protipovodňové opatrenia na toku Krupinica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Krupina Wasserwirtschaft 17.10.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Šurany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 17.10.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dlhá Ves 2018-2027
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.10.2018
Sanácia environmentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 17.10.2018
Revitalizácia areálu spoločnosti RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 17.10.2018
Steel service center Gonvauto Nitra
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 17.10.2018
MAKFOOTBALLARENA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.10.2018
Polyfunkčný súbor BCT 3, administratíva a bytové domy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava II Energieindustrie 16.10.2018
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infrastruktur 16.10.2018
Haniska – zariadenie na úpravu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Infrastruktur 16.10.2018
Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 16.10.2018
Výstavba mobilnej betonárne – BA Prístav
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava II Baustoffindustrie 16.10.2018
Výkrm ošípaných farma Lipová
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2018
Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Dolný Kubín Hüttenwesen 16.10.2018
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 16.10.2018
Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 16.10.2018
IBV Nemčice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 16.10.2018
"Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18" cyklodopravná trasa
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Žilinský Martin Žilina Iný dôvod posudzovania 16.10.2018
Zmeny a doplnky č.02 - Územný plán obce Kvakovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Územný plán obce Dolné Naštice, Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet, zmena č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 15.10.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Čelovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 15.10.2018
Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Šaľa Infrastruktur 15.10.2018
Zmeny a doplnky 03/2018 Územného plánu obce Veľké Kostoľany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 15.10.2018