EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Želiezovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infrastruktur 20.06.2018
Aktualizácia koncepcie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Rakúsko, Poľsko, Slovensko,
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 20.06.2018
Územný plán obce Dolná Mariková
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 1 20.06.2018
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice I Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 20.06.2018
Územný plán zóny Košice - Šebastovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice II Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.06.2018
Preseľany - Koniarovce, nápustný a výpustný objekt retenčného priestoru
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Wasserwirtschaft 20.06.2018
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 20.06.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Poltár
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Poltár Infrastruktur 19.06.2018
Územný plán obce Diviaky nad Nitricou, zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Zmeny a doplnky územného plánu mesta Trenčianske Teplice, 4/2018 - Zóna stred, návrh riešenia - apríl 2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu sídelného útvaru (ďalej len ZaD č. 11 ÚPN-SÚ) Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore Pernek
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 19.06.2018
KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. III. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 19.06.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Brvnište
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Prečín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Zmeny a doplnky č. 6 spoločného územného plánu mesta Dobšiná a obce Stratená, časť Dobšiná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Územný plán obce Žlkovce - Zmeny a doplnky 02/2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Nižný Slavkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Levoča Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 19.06.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Prievidza - Bojnická cesta
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 19.06.2018
Areál IBV- Veľký Lég
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 18.06.2018
NOVOSTAVBA RODINNÝCH DOMOV, IBV Šamorín - Kráľovianky, súbor 42 rodinných domov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 18.06.2018
„Projekt protipovodňovej ochrany“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Wasserwirtschaft 18.06.2018
Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Wasserwirtschaft 18.06.2018
Rodinný remeselný minipivovar, k. ú. Majcichov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Trnava Lebensmittelindustrie 18.06.2018
Plán využívania ložiska nevyhradených nerastov - štrkopieskov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 18.06.2018