EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Program rozvoja obce Nový Salaš pre obdobie 2016 - 2021 (výhľadovo do 2023)
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 19.01.2018
Územný plán obce Holčíkovce, Zmeny a doplnky č.1
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 19.01.2018
Rozšírenie výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 19.01.2018
Zariadenie na úpravu odpadov Trenčianske Bohuslavice
Gesetz: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 19.01.2018
Zariadenie na zber odpadov – W.O.L.F., s.r.o., v areáli Agronovaz Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 19.01.2018
Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Verkehr und Telekommunikation 19.01.2018
Prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov.
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 19.01.2018
Parkoviská na sídlisku JUH Topoľčany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 18.01.2018
Územný plán obce Horné Štitáre
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 18.01.2018
Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 18.01.2018
Priemyselný a logistický areál, Výrobno - skladová hala A,B
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Senica Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 18.01.2018
Úprava odpadov na mobilnom drviacom zariadení
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 17.01.2018
EISEN s.r.o. - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Šaľa Infrastruktur 17.01.2018
Kravín a dojáreň
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Agriculture and forestry 17.01.2018
Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Prešov Wasserwirtschaft 17.01.2018
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice I Baustoffindustrie 17.01.2018
IBV Vinosady obytná zóna Bolešky
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 17.01.2018
BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ druhá etapa vyraďovania JE V 1
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energieindustrie 17.01.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kokava nad Rimavicou
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 17.01.2018
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Verkehr und Telekommunikation 17.01.2018
Futbal Tatran aréna v Prešove
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Prešov Infrastruktur 17.01.2018
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Košický Košice I Infrastruktur 17.01.2018
Územný plán obce Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 6/2016
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 17.01.2018
Zmeny a doplnky 03/2017 ÚP Koplotovce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 16.01.2018
Teplovodné rybné hospodárstvo Valaliky
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 15.01.2018