TSK aj v tomto roku podporí malé enviroprojekty v rámci programu Zelené oči

17.02 2017, TASR

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aj v tomto roku podporí environmentálne zamerané projekty na území kraja. Prostredníctvom grantového programu Zelené oči môžu subjekty čerpať na projekty v roku 2017 maximálne 2000 eur.


Dotovanie malých projektov legislatívne upravuje všeobecne záväzné nariadenie TSK. ,,Účelom vzniku grantu Zelené oči bola snaha TSK podporiť aktivity a činnosti obyvateľov kraja, ktoré sú zamerané na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že žiadateľmi sa môžu stať nielen obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ale aj podnikatelia s projektom s verejnoprospešným účelom.

,,Od začiatku fungovania programu Zelené oči bolo na Úrad TSK poslaných 17 žiadostí. Celková výška schválených projektových žiadostí v minulom roku bola 4078 eur," uviedol projektový manažér Martin Macíček z oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania Úradu TSK.

Schválený bol podľa neho napríklad projekt bylinkovej záhrady a ovocného sadu v obci Bukovec či v obci Dolné Vestenice projekt výsadby zelene v novovytvorenej pešej zóne. Viaceré žiadosti však boli z posudzovania vyradené pre nesplnenie formálnych náležitostí žiadosti. I preto TSK usporiadal informačný seminár pre žiadateľov, aby sa predišlo vyraďovaniu žiadostí.

Copyright © TASR 2018
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie