Monitoring dopadov sucha

07.12 2017,

SHMÚ v rámci projektu DriDanube spolupracuje s partnermi z CzechGlobe na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha, dostupného na stránke www.intersucho.sk.

Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.

Snahou SHMÚ je od odborníkov z praxe – poľnohospodárov, ovocinárov, vinárov, či lesníkov, získať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. Zároveň im za ich spoluprácu ponúkajú bonusové mapy vo forme 10-dňovej predpovede zrážok, maximálnych a minimálnych teplôt, ku ktorým majú prístup práve len tí reportéri, ktorí vyplnili v danom týždni dotazník. Bonusové mapy Vám umožnia sledovať výhľad na nasledujúce dni a sú vypočítané s využitím 5-tich klimatických modelov. V krátkom čase je plánované aj zasielanie detailného grafického prehľadu predpovede zrážok a teploty vzduchu z týchto modelov pre konkrétne odborníkom zvolené územie.

Mapa dopadov sucha na vybrané plodiny je verejne dostupná. Navyše, takéto informácie môžu zvýšiť povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti sucha v danom čase. Aktuálne hlásenia sú totiž podstatné pre včasné reakcie nie len zo strany podnikov, ale aj štátnej správy.

Zdroj: MŽP SR

Copyright © 2018

Súvisiace články

Značky

Klimatická zmena Rezort MŽP SR