Europarlament odobril nové povinné obmedzenia emisií CO2 do roku 2030

15.06 2017, TASR

Európsky parlament (EP) po dnešnej rozprave o zámere vlády USA odstúpiť od parížskej klimatickej dohody schválil nové povinné obmedzenia emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 a stanovili ciele až do roku 2050.

Nové limity pre vybrané odvetvia by mali prispieť k dosiahnutiu celkového cieľa EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990, ku ktorému sa Únia zaviazala v rámci parížskej klimatickej dohody. Parlament schválil zmeny v legislatívnom návrhu z dielne Európskej komisie pomerom hlasov 534 (za): 88 (proti): 56 zdržalo sa hlasovania.

,,Dnešné hlasovanie je jasným signálom Donaldovi Trumpovi: S vami alebo bez vás, Európa bude konať na základe záväzkov, ktoré jej vyplývajú z parížskej dohody a chopí sa príležitostí, ktoré jej ponúka zelený rast. Temer všetky politické skupiny podporili silný a ambiciózny klimatický zákon," uviedol spravodajca pre túto oblasť, holandský poslanec Gerben-Jan Gerbrandy.

Nové nariadenie rozdelí celkový cieľ Únie medzi jednotlivé členské štáty zavedením záväzných národných stropov pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou trhu EÚ s emisiami CO2. Vzťahovať sa bude na sektor poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa podieľajú na tvorbe približne 60 % emisií skleníkových plynov EÚ. V týchto sektoroch by do roku 2030 malo dôjsť k tridsaťpercentnému zníženiu emisií v porovnaní s úrovňou z roku 2005.

V praxi to znamená, že každý členský štát by sa mal vydať na cestu postupného znižovania emisií. S výpočtom postupného klesania emisií by sa malo podľa poslancov začať už v roku 2018, a nie v roku 2020, ako navrhuje Európska komisia, čo by malo zabrániť nárastu emisií v prvých rokoch platnosti nových pravidiel.

Poslanci s cieľom zaistiť dlhodobú predvídateľnosť navrhujú stanovenie cieľa aj na rok 2050. Ten by mal spočívať v 80 % znížení emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňou z roku 2005.

EP chce členským štátom uľahčiť napĺňanie ich cieľov aj prostredníctvom ustanovenia, ktoré by im umožnilo využiť v danom roku až desať percent svojich budúcoročných emisných kvót. Emisný strop v nasledujúcom roku by sa následne znížil o objem prenesených emisií.

Súčasťou schváleného textu je aj odmena vo forme zvýšenej flexibility pre členské štáty EÚ, ktoré prijmú opatrenia na znižovanie emisií ešte pred rokom 2020.

V nadväznosti na dnešné hlasovanie EP poslanci začnú rokovať o konečnom znení nových pravidiel s Radou EÚ (ministri členských štátov), s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejšiu dohodu.

 

Copyright © TASR 2018
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Klimatická zmena