Europarlament odhlasoval koniec pesticídov v oblastiach ekologického záujmu

16.06 2017,

Európsky parlament včera schválil návrh Európskej komisie, zakázať používanie pesticídov v oblastiach určených na ochranu biodiverzity v rámci poľnohospodárskej krajiny. Týmto boli zmarené snahy výboru pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu , ktorý sa snažil o zablokovanie tohto zákazu.


Jedným z výsledkov snáh o ozelenenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v rámci  reformy v roku 2013 bolo zavedenie oblasti ekologického záujmu.  Toto opatrenie zavádza povinnosť pre prijímateľov priamych platieb hospodáriacich  na výmere väčšej ako 15 ha vyčleniť 5 % ornej pôdy ako oblasti ekologického záujmu, čiže oblasti, ktorej cieľom je prispieť k ochrane biodiverzity na poľnohospodárskej pôde.

Avšak z výsledkov štúdií (1) vyplýva, že oblasti ekologického záujmu v súčasnej zdeformovanej podobe zďaleka nepredstavujú očakávaný prínos z pohľadu ochrany biodiverzity, a do veľkej miery je to v dôsledku používania pesticídov na týchto plochách. Cieľom návrhu Európskej komisie v  rámci zmeny  Delegovaného nariadenia bolo tento nedostatok odstrániť a zabezpečiť, aby tieto územia slúžili svojmu účelu, a aby 12 miliárd EUR, ktoré idú na ozelenenie SPP prinášali nejaký úžitok.

Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko komentuje: „Je neuveriteľné, že sa vôbec bavíme o tom, či by mali byť pesticídy používane v oblastiach, ktoré majú slúžiť na ochranu biodiverzity. Svedčí to o neuveriteľnej sile farmárskej loby, ktorá nekompromisne pretlačuje svoje záujmy na úkor prírody, na úkor nás všetkých. V každom prípade nás veľmi teší, že od nového roka by nemalo hroziť, že včely a vtáky budú zasiahnuté spŕškou pesticídov na miestach, kde by mali nachádzať bezpečné útočište."

Gúgh pokračuje: „Napriek tejto pozitívnej zmene sa nič nemení na fakte, že súčasné nastavenie poľnohospodárskej politiky EÚ stále zostáva hlavným faktorom úbytku biodiverzity. Veríme, že Európska komisia vypočuje hlas viac ako 250 000 ľudí (2), ktorí vo verejnej konzultácií k budúcej podobe SPP požadovali zásadnú reformu a presmerovanie dotácií  na podporu ochrany životného prostredia a produkciu zdravých potravín."

Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko

Doplňujúce informácie:
  1. IEEP Ecological Focus Areas – what are their impacts on biodiversity? (Oblasti ekologického záujmu  - aký je ich vplyv na biodiverzitu?): http://ieep.eu/work-areas/agriculture-and-land-management/policy-evaluation/2016/12/ecological-focus-areas-what-impacts-on-biodiversity
  2. Tlačová správa SOS/BirdLife Slovensko k ukončeniu konzultácie Európskej komisie o budúcej podobe SPP, http://www.vtaky.sk/press/show/233

Copyright © 2018

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody