CEEV Živica: Svetový supermarket putuje ďalej

04.10 2012, Enviroportal

Interaktívna výstava Svetový Supermarket, obsahujúca aj exponáty v nadživotnej veľkosti, ktoré je  možné rozobrať a zvážiť, putuje po Slovensku už celý rok a zažilo si ju 4 100 detí rôznych škôl a ľudí širšej verejnosti na celom Slovensku. Do konca roku 2012 ju môžete navštíviť v Zemianskej Olči pri Kolárove, Žiari nad Hronom, vo Varíne pri Žiline a v Martine. CEEV Živica bude požičiavať výstavu aj v roku 2013.

Oživenie ekonomiky maximálnym využitím zdrojov

24.05 2012, Enviroportal

EÚ musí v záujme budúceho hospodárskeho rastu a životného prostredia lepšie využívať zdroje, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Za účelom posilnenia konkurencieschopnosti EÚ by podľa poslancov mali byť hodnotné materiály namiesto skládkovania či spaľovania znovu využité a plytvanie so zdrojmi by malo byť daňovým systémom penalizované.

Posudzovanie životného cyklu - LCA

15.03 2012, Enviroportal

ENVI-PAK: V súčasnej dobe je kladený dôraz na rozvoj technológií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.  Nejde len o energeticky úspornejšie technológie, ale o celkový prístup, ktorého cieľom je minimalizovať všetky nežiaduce environmentálne vplyvy prevádzkovania zariadení, či samotnej výroby a používania produktov. Je dôležité zvoliť vždy taký technologický postup, ktorý je environmentálne šetrnejší - a to do všetkých dôsledkov - napríklad v prípade používania recyklovaného kancelárskeho papiera v domácnosti - či snaha znížiť spotrebu primárnej suroviny - dreva, nebude mať za následok kratšiu životnosť domácej tlačiarne.