Zelené podnikanie sa rodí už na stredných školách

18.03 2013, Enviroportal

Čo sa stane, keď podporíte kreativitu žiakov stredných elektrotechnických škôl? Začnú sa pýtať zaujímavé otázky. Prečo zbytočne svietia pouličné lampy v noci, keď po ulici nikto nechodí? Prečo si neviem jednoducho nájsť ukradnutý bicykel podľa GPS? Odpovede a biznis nápady, ktoré vzišli zo stredoškolských lavíc, predstaví projekt Najlepší nápad.

V Dome Európy ocenili občianske nápady pre lepšie využitie fondov EÚ

18.01 2013, Enviroportal

V stredu v Bratislave vyvrcholila súťaž organizovaná Priateľmi Zeme-CEPA Lepšie nápady pre fondy EÚ podujatím nazvaným Ako priblížiť fondy EÚ ľuďom. Na podujatie pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku boli pozvaní zástupcovia štátu, samospráv, občianskej spoločnosti, ako aj aktívni občania, ktorí sa súťaže zúčastnili.

CEEV Živica: Svetový supermarket putuje ďalej

04.10 2012, Enviroportal

Interaktívna výstava Svetový Supermarket, obsahujúca aj exponáty v nadživotnej veľkosti, ktoré je  možné rozobrať a zvážiť, putuje po Slovensku už celý rok a zažilo si ju 4 100 detí rôznych škôl a ľudí širšej verejnosti na celom Slovensku. Do konca roku 2012 ju môžete navštíviť v Zemianskej Olči pri Kolárove, Žiari nad Hronom, vo Varíne pri Žiline a v Martine. CEEV Živica bude požičiavať výstavu aj v roku 2013.

Oživenie ekonomiky maximálnym využitím zdrojov

24.05 2012, Enviroportal

EÚ musí v záujme budúceho hospodárskeho rastu a životného prostredia lepšie využívať zdroje, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Za účelom posilnenia konkurencieschopnosti EÚ by podľa poslancov mali byť hodnotné materiály namiesto skládkovania či spaľovania znovu využité a plytvanie so zdrojmi by malo byť daňovým systémom penalizované.

Posudzovanie životného cyklu - LCA

15.03 2012, Enviroportal

ENVI-PAK: V súčasnej dobe je kladený dôraz na rozvoj technológií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.  Nejde len o energeticky úspornejšie technológie, ale o celkový prístup, ktorého cieľom je minimalizovať všetky nežiaduce environmentálne vplyvy prevádzkovania zariadení, či samotnej výroby a používania produktov. Je dôležité zvoliť vždy taký technologický postup, ktorý je environmentálne šetrnejší - a to do všetkých dôsledkov - napríklad v prípade používania recyklovaného kancelárskeho papiera v domácnosti - či snaha znížiť spotrebu primárnej suroviny - dreva, nebude mať za následok kratšiu životnosť domácej tlačiarne.